• pytania i zamówienia telefoniczne: +48 570 870 909             mail: sklep@akwena.pl

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Blog kategorie
DOFINANSOWANIE

Wystartowała kolejna edycja naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego #MojaWoda

na lata 2020-2024 ❗️

✔️Celem strategicznym Programu Priorytetowego „Moja Woda” jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych. Zostanie on osiągnięty dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie nieruchomości, na których znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny oraz wykorzystywaniu zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych.
✔️ Program „Moja woda” od początku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Przykładowo w 2020 roku w całej Polsce zostało złożonych prawie 25 tysięcy wniosków o dofinansowanie przydomowych instalacji do gromadzenia
i wykorzystania wód opadowych. Łączna kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków wyniosła wówczas ponad 114 mln zł.
W województwie małopolskim realizowane były dwie edycje Programu Priorytetowego "Moja Woda".
📣 I edycja 2020 r. - wpłynęło 2 547 wniosków, łącznie ponad 7 mln zł
📣 II edycja w 2021 r. - wpłynęło 3 070 wniosków, łącznie ponad 8,5 mln zł
 
Kto może skorzystać z programu❓
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest realizatorem Programu, zaś beneficjentami końcowymi są osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.
O dofinansowanie mogą ubiegać się także właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których planuje się lub rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, pod warunkiem, że budynki te zostaną oddane do użytkowania zgodnie z prawem przed złożeniem dokumentów do rozliczenia.
 
Ile wynosi budżet przeznaczony na realizację zadania❓
 
Budżet na realizację programu wynosi ok. 338 mln zł, z tym, że środki planowane na realizację trzeciej edycji to 105 mln zł. Kwota przewidziana dla województwa małopolskiego jest najwyższa i wynosi 12 mln zł. Minimalny koszt przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie to 2 tys. zł. Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
------------‐-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Dofinansowanie do deszczówki Kraków, Wrocław, Sosnowiec, Gdańsk, Sopot, Lublin, Warszawa.

O tym, że retencja wody deszczowej w miejscu jej opadu jest istotnym problemem także - a może zwłaszcza - w aglomeracjach miejskich świadczy fakt, że do Programu dofinansowania co rok dołączają kolejne miasta.

Warto zastanowić się, które z rozwiązań technicznych będzie w Państwa przypadku najodpowiedniejsze - doradzimy bezpłatnie i bez zobowiązań konkretny system zatrzymujący i wykorzystujący deszczówkę.

KRAKÓW - dofinansowanie do instalacji wykorzystującej wodę deszczową

W Krakowie realizowany jest już od kilku lat program małej retencji czyli dopłaty do rozwiązań gromadzących i wykorzystujących deszczówkę w miejscu jej opadu.

Dofinansowanie obejmuje m.in. zakup i montaż:

 • podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe,
 • naziemny, zamknięty, wolnostojący zbiornik na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 200L wraz z instalacją do podłączenia do rynny,
 • system bioretencji,
 • system drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów),
 • system nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów.

Wnioski o udzielenie dotacji mogą składać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji pokrywa do 80 % poniesionych kosztów na wykonanie inwestycji.

 Krakowski Urząd Miasta w 2024 r. zakończył nabór wniosków osób chcących skorzystać z dofinansowania na instalację do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej.

 

WARSZAWA - chwyta wodę!

Od października 2019 r. mieszkańcy Warszawy mogą otrzymać środki na instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Są to:

 • urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne),
 • zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych, poprzez które woda nie przesiąka do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych).

 

WROCŁAW - dofinansowanie do instalacji systemów deszczowych

We Wrocławiu od 2019 r. ruszyła edycja projektu "Złap deszcz", którego celem jest utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie Wrocławia.

Dotacja przyznana zostanie mieszkańcom na budowę systemów deszczowych - do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.

W ramach programu można m.in.:

 • zakupić i zamontować podziemny zbiornik na wodę opadową,
 • postawić naziemny wolnostojący zbiornik na deszczówkę z dachu,
 • założyć ogród deszczowy w pojemniku albo w gruncie,
 • zbudować muldę,
 • zbudować studnię chłonną.

Z dotacji będzie można uzyskać sfinansowanie 80% inwestycji.

 

Sosnowiec - dofinansowanie dla zatrzymania wód deszczowych w miejscu gromadzenia się

Sosnowiec rozpoczął w 2020 r. pilotażowy projekt "Po(d)lej deszczem w Sosnowcu", polegający na dofinansowaniu działań zmierzających do zatrzymania wód deszczowych w miejscu ich gromadzenia się. 

Charakter inwestycji nie został ściśle określony i dofinansowane są różne instalacje: od zbiorników gromadzących wodę z dachów, po tzw. ogródki deszczowe na balkonach, np.:

 • budowa ogrodu deszczowego w pojemniku,
 • budowa ogrodu deszczowego w gruncie,
 • budowa muldy chłonnej,
 • budowa studni chłonnej,
 • budowa naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu,
 • budowa podziemnego zbiornika na wody opadowe.

Zwrot kosztów można otrzymać zarówno na zakup, montaż i roboty ziemne jak i na modernizację już istniejącej instalacji.

Program kierowany jest właścicieli lub osób posiadających inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta.

Dotacja wynosi 80 proc. poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość. W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel 100 tys. zł.

GDAŃSK - dofinansowanie małej retencji, czyli zatrzymywania wody deszczowej w miejscu powstania opadu

Miasto Gdańsk realizowała kampanię „Nie zalewaj!”, która jest odpowiedzią postanowienia gdańskiego Panelu Obywatelskiego dotyczącego lepszego przygotowania miasta na wystąpienie ulewnych opadów deszczu.

Program dotacyjny wspiera małą retencję, czyli zatrzymywanie wody deszczowej w miejscu jej opadu i obejmuje zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej. W ramach Programu wykonać można małą, przydomową retencję instalując:

 • studnie chłonne,
 • skrzynki rozsączające.

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy.

SOPOT - dofinansowanie na wykonanie systemów drenażowych i systemów do gromadzenia wody deszczowej

W Sopocie Program dotacyjny działa od 2011 roku.

Zwrot części kosztów można uzyskać na wykonanie systemów drenażowych i systemów do gromadzenia deszczówki w granicach własnej nieruchomości.

W wyszczególnieniu działań, które podlegają dofinansowaniu Urząd podaje:

 • kupno i montaż podziemnego zbiornika na wodę opadową,
 • zakup i montaż naziemnego, wolnostojącego zbiornik na wodę deszczową z dachu,
 • budowę muldy chłonnej,
 • budowę studni chłonnej,
 • wykonanie ogrodu deszczowego w pojemniku albo w gruncie.

Beneficjentem może być właściciel gruntu, na którym będzie wykonywana instalacja.

LUBLIN - dofinansowanie do systemów ogrodowych do zatrzymania wody opadowej

W Lublinie od tego roku planowane jest wprowadzenie pilotażowego programu dotacyjnego dla mieszkańców „Złap deszczówkę”. Zwrotowi części kosztów podlegała będzie realizacja systemów ogrodowych do zatrzymania wody opadowej obejmujących budowę:

 • naziemnych i podziemnych zbiorników retencyjnych,
 • studni chłonnych z kręgów betonowych oraz
 • ogrodów deszczowych.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć zarówna na:

 • zakup i montaż urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych
 • modernizację istniejącej instalacji w celu podłączenia systemu do gromadzenia wody deszczowej.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl